Kommande aktiviteter

Måndag 28 januari 2019

Lokal: Ekmansalen, EBC, Norbyvägen 14

Tid: 19.00

 

 

 

David Edström—skulptören som försvann

 

 

 

 

 

Rolf Lundén, professor emeritus i engelska, särskilt amerikansk litteratur

 

För hundra år sedan betraktades han, tillsammans med Milles, som framtidshoppet för svensk skulptur. Idag är David Edström (1873-1938) mer eller mindre bortglömd. I mitt föredrag presenterar jag den märkliga historien om den unge pojken från Vetlanda som 1880 emigrerade till Iowa, USA, och som 1894 återvände till Sverige för att utbilda sig till konstnär vid Kungl. Akademien för de fria konsterna. Efter 21 år i Europa—i Stockholm, Florens, Paris, Berlin och London—återvände han plötsligt 1915 till Amerika och bosatte sig i Hollywood. Som den person av två kulturer som han var, kände han sig kluven mellan två världar med en bundenhet till både födelselandet och landet i väster. Som en fantasifull, enveten och kompromisslös man lyckades Edström skapa verk av hög kvalitet. Han fick många lovord från de främsta konstkritikerna i Italien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Holland och Sverige. Trots dessa framgångar, började han att gradvis efter återvändandet till USA att marginaliseras för att så småningom nästan helt falla ur konstvetarnas minne. Genom åren lärde han känna människor i Europa och Hollywood som var centrala för de radikala omvälvningar som ägde rum under den här tiden: Giovanni Papini (och några av de blivande futuristerna), Gertrude och Leo Stein, Matisse, Picasso, Bourdelle, Frederik van Eeden, kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Margareta, Ellen Key, Ernest Thiel, Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Anna Q. Nilson och Greta Garbo. Jag uppmärksammar således den nydanande tidiga modernismen och den omtumlande förändring som skedde i södra Kalifornien på 1920- och 1930-talen och Edströms del i denna utveckling.

 

Bindande anmälan om deltagande i tesupén senast tre dagar före medlemsmötet till

Kiki Alfredsson, kikialfredsson@hotmail.com

tel: 0723 – 99 05 68, OBS! gärna sms

 

 

 

Framskjutet

 

Orsaker till och konsekvenser av bristande självreglering
tidigt i livet: Lärdomar från studier av spädbarn med risk
för ADHD och Autism.

 

 

Karin Brocki är docent och universitetlektor i psykologi vid Uppsala universitet. Hennes forskning kretsar kring utveckling av exekutiva funktioner- dvs. de funktioner som är nödvändiga för själv-reglering av våra tankar, känslor och handlingar. Hon studerar EF i typisk utveckling samt i relation till ADHD och Autism symtom i tvärsnittsstudier så väl som i longitudinella studier.

 

Förmåga till själv-reglering under barndomen har visat sig vara starkt kopplat till hur väl man ska lyckas i livet som vuxen (hälsa, drogmissbruk och kriminalitet). Från ett neuropsykologiskt perspektiv är själv-reglering nära förknippat med exekutiva funktioner (EF; de funktioner som organiserar individens handlande över tid för att uppnå ett mål). I utvecklingspsykologiska studier har dessa funktioner visat sig ha stor betydelse vid en rad olika beteendeproblem, både vad gäller diagnoser (ADHD och autism) och dimensionellt beskriven psykisk ohälsa. Geners betydelse för EF är väl känd, men preliminära forskningsresultat visar nu att även ett barns tidiga närmiljö kan vara av stor vikt för utveckling av dessa kognitiva förmågor, vilket öppnar nya möjligheter för prevention. Fortfarande har dock alltför få studier undersökt hur ett barns tidiga miljö i samverkan med konstitutionella egenskaper kan påverka utvecklingen av EF. Mina och mina medarbetares studier syftar till att öka kunskapen om mekanismer som styr EF-utveckling och om dessa viktiga aspekters betydelse för psykisk ohälsa hos barn.

Bindande anmälan om deltagande i tesupén senast tre dagar före medlemsmötet till

Kiki Alfredsson, kikialfredsson@hotmail.com

tel: 0723 – 99 05 68, OBS! gärna sms

eller till Kristina Schüldt Ekholm, kristina.schuldt@gmail.com

tel: 070-5908437, OBS! gärna sms