Kommande aktiviteter

Föredrag under vårterminen 2024.

2024-04-15. Jenny Larsson, prof. i baltiska språk, Inst. för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska, SU

Gamla språk och nya forskningsverktyg – en genväg till de indo-europeiska språkens historia.

Resume:

De senaste framstegen inom aDNA öppnar nya perspektiv för jämförande indoeuropeisk språkvetenskap. Genom att kombinera språkforskning, arkeologi och genteknik kan forskarna kartlägga mycket gamla förändringar i vår livsföring och få bättre grepp om migrationens roll i fornhistorien. Språket är en nyckel till vår äldsta historia.

Jenny Larsson är professor i baltiska språk vid Stockholms universitet, fokuserad på bred språkhistoria. Hon är en drivande kraft bakom det nyinvigda tvärvetenskapliga Centret för indoeuropeiska språk- och kulturstudier i Stockholm. Centret har grott ur det stora forskningsprogrammet Languages and Myths of Prehistory (Lamp) som löper till 2025 med Jenny som forskningsledare. Jenny är också en av grundarna till Center for the Human Past som är ett samarbete mellan Uppsala och Stockholm.

 

2024-05-13. Karl Bengtsson Bernander, Licentiat i datoriserad bildanalys vid Institutionen för informationsteknologi, UU.

AI – intelligens eller mönsterigenkänning?