Kommande aktiviteter

Måndagen den 10 maj 2021 kl. 19.00

Årsmöte 2020

Årsmötet skulle ha hållits den 23 mars 2020. Kallelse var utskickad.  Årsredovisning var framtagen och reviderad. Ett förslag till styrelse förelåg från valberedningen. På grund av pandemin sköts mötet upp. Nu föreslås att årsmötet hålls via Zoom den 10 maj 2021 kl. 19.00.

Som styrelse har de verkat som föreslogs av valberedningen inför det inställda årsmötet.

Årsmöte 2021

via Zoom (direkt efter årsmöte 2020)

Föredrag

Jernbanans mödrar – modersgestalten i Sara Lidmans epos.

Lisa Grahn, doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen, UU.

En länk till Zoommötet skickas ut per e-post några dagar innan mötet