Verksamheter

 

Föreläsningar

Föreläsningar anordnas med efterföljande diskussion (och tesupé för dem som så önskar) tre till fyra gånger per termin.

 

Publiceringsverksamhet

(Se Föreningens publikationer!)