Styrelse

 

Styrelse under verksamhetsåret 2020-2021 har ej kunnat utses. Som styrelse har de verkat som föreslagits av valberedningen inför det inställda årsmötet den 23 mars 2020, nämligen:

Ordförande: Jan Alsins
Vice ordförande: Anders Magnusson
Sekreterare: Per Mattsson
Vice sekreterare: Margatetha Fahlgren
Kassör: Bengt Rinde
6:e ledamot: Bernt Jones
Klubbmästare:  Kiki Alfredson och Kristina Schüldt Ekholm
Adjungerade: Mats Almgren, tidigare vice sekreterare.

Revisorer: Bertil Sellberg
Revisorssuppleant: Lars Holst
Valberedning:  Jan Enger (sammankallande), Lennart Dencker och Göran Friman