Styrelse

 

Styrelse under verksamhetsåret 2019-2020

Ordförande: Jan Alsins
Vice ordförande: Anders Magnusson
Sekreterare: Per Mattsson
Vice sekreterare: Danuta Fjellestad
Kassör: Bengt Rinde
6:e ledamot: Bernt Jones
Klubbmästare:  Kiki Alfredson och Kristina Schüldt Ekholm
Adjungerade: Mats Almgren, tidigare vice sekreterare, och Saber Malmgren, filosofistuderande

Revisorer: Bertil Sellberg
Revisorssuppleant: Lars Holst
Valberedning:  Jan Enger (sammankallande), Lennart Dencker och Göran Friman