Styrelse

 

Styrelsen som valdes av föreningens årsmöte 2023-03-06 har följande sammansättning:

Ordförande: Jan Alsins
Vice ordförande: Anders Magnusson
Sekreterare: Per Mattsson
Vice sekreterare: Bo Wahlström
Kassör: Bengt Rinde
6:e ledamot: Bernt Jones
Klubbmästare:  Kiki Alfredson och Axel Melbin

Revisor: Jan Enger
Revisorssuppleant: Lars Holst
Valberedning:  Karl-Evert Mosten (sammankallande), Lennart Dencker och Eje Collinder