Styrelse

 

Styrelse under verksamhetsåret 2018-2019

Ordförande: Jan Alsins
Vice ordförande: Anders Magnusson
Sekreterare: Per Mattsson
Vice sekreterare: Danuta Fjellestad
Kassör: Bengt Rinde
6:e ledamot: Bernt Jones
Klubbmästare:  Kiki Alfredson och Kristina Schüldt Ekholm
Adjungerade: Mats Almgren, tidigare vice sekreterare, och Saber Malmgren, filosofistuderande

Revisorer: Lasse Forss
Revisorssuppleant: Stig Tormod
Valberedning: Lennart Dencker (sammankallande), Jan Enger och Göran Friman