Styrelse

 

Styrelse under verksamhetsåret 2017-2018

 

 

Ordförande: Jan Alsins
Vice ordförande: Anders Magnusson
Sekreterare: Per Mattsson
Vice sekreterare: Mats Almgren
Kassör: Bengt Rinde
6:e ledamot: Bernt Jones
Klubbmästare:  Kiki Alfredson och Kristina Schüldt Ekholm
Adjungerad: Saber Malmgren, filosofistuderande

Revisorer: Lasse Forss och Andreas Lindblad
Revisorssuppleant: Kerstin Stocksén och Karl Evert Mosten
Valberedning: Lennart Dencker och Jan Enger (sammankallande)