Bli medlem

FÖRENINGEN FÖR FILOSOFI OCH SPECIALVETENSKAP

 

Ny medlem kan man bli genom att anmäla önskemål därom till föreningens sekreterare:
Per Mattsson, Vetevägen 3, 75752 Uppsala. Tel 0734 454435
E-post: 425281m@gmail.com

Årsavgift om 101,65 uttages tillsvidare inte.

 

Utdrag ur föreningens stadgar:

§ 3 Som medlem i föreningen kan endast den upptas, som godkänner föreningens stadgar, vill verka för dess syften och på föreskrivet sätt blivit invald i föreningen. Den som önskar vinna inträde i föreningen bör göra anmälan hos sekreteraren, helst skriftligen. Sekreteraren hänskjuter frågan till närmast följande medlemsmöte, där beslut fattas genom allmän omröstning.