Medlemsinformation

Nu är det dags att betala årsavgiften för 2018!

Medlemsavgiften 101,65 kr sätts in på plusgiro 14 19 57-1
OBS!
Glöm inte ange namn, adress och eventuell e-post på talongen!

 • Kallelse till möte kommer främst att ske genom annonsering
  på föreningens hemsida,  via e-mail till medlemmar som meddelat e-postadress
  och under ”Föreningsnytt”/GUIDEN i Upsala Nya Tidning
 • Meddela aktuell mailadress till sekreteraren, e-post, se nedan
 • Medlem som vill ha brevutskick anger det på talongen
  eller meddelar det till sekreteraren, adress, se nedan
 • Meddelanden om adressändring, eventuellt utträde ur föreningen mm.
  lämnas i första hand till sekreteraren.

 

Föreningens kontaktuppgifter (sekreteraren):

Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap, FFSV
c/o Per Mattsson, Vetevägen 3, 75752 Uppsala
Tel 0734 454435
e-post:425281m@gmail.com