Medlemsinformation

Nu är det dags att betala årsavgiften för 2019!

Medlemsavgiften 101,65 kr sätts in på plusgiro 14 19 57-1
OBS!
Glöm inte ange namn, adress och eventuell e-post på talongen!

  • Kallelse till möte kommer främst att ske genom annonsering
    på föreningens hemsida,  via e-mail till medlemmar som meddelat e-postadress
    och under GUIDEN i Upsala Nya Tidning
  • Meddela aktuell mailadress till sekreteraren, e-post, se nedan
  • Meddelanden om adressändring, eventuellt utträde ur föreningen mm.
    lämnas i första hand till sekreteraren.

 

Föreningens kontaktuppgifter (sekreteraren):

Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap, FFSV
c/o Per Mattsson, Vetevägen 3, 75752 Uppsala
Tel 0734 454435
e-post:425281m@gmail.com