Föreningens publikationer

Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap, I – XVI

Skrifterna kan sökas i DISA, Uppsala universitetsbibliotek via följande länk:
Klicka där >>>> DISA

 

 

Åttio års utblickar mot skilda horisonter

Trehundrasextioen föredragstitlar och sju nya uppsatser

Föreningen för filosofi och specialvetenskap 2015